Rada HMP

Mgr. Adam Zábranský

zastupitel, radní

Email: Adam.Zabransky@praha.eu
Strana: Piráti
Funkce: zastupitel
RHMP: radní
Klub: Piráti (člen)

Členství ve výborech