Složení Rady HMP: Mgr.Zdeněk Zajíček (Portál hlavního města Prahy)

Rada HMP

Mgr. Zdeněk Zajíček

zastupitel

Email: Zdenek.Zajicek@praha.eu
Strana: ODS
Funkce: zastupitel
Klub: ODS (předseda)