Rada HMP

PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.

zastupitel, radní

Email: Vit.Simral@praha.eu
Strana: Piráti
Funkce: zastupitel
RHMP: radní

Členství ve výborech