Složení Rady HMP: JUDr.Hana Kordová Marvanová (Portál hlavního města Prahy)

Rada HMP

JUDr. Hana Kordová Marvanová

zastupitel, radní

Email: Hana.Kordova.Marvanova@praha.eu
Strana: TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu
Funkce: zastupitel
RHMP: radní
Klub: TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu (členka)