Složení Rady HMP: Petr Zeman (Portál hlavního města Prahy)

Rada HMP