Složení Rady HMP: Pavel Vyhnánek, M.A. (Portál hlavního města Prahy)

Rada HMP