Složení Rady HMP: Pavel Zelenka (Portál hlavního města Prahy)

Rada HMP