Složení Rady HMP: Milan Maruštík (Portál hlavního města Prahy)

Rada HMP