Složení Rady HMP: Ing.Jakob Hurrle (Portál hlavního města Prahy)

Rada HMP