Člen Rady hl. m. Prahy pro oblast infrastruktury

 

1. Oblast infrastruktury a technické vybavenosti se zaměřením na:

  • řešení problematiky technické vybavenosti městských částí hl. m. Prahy,
  • rozvoj a správu kolektorové sítě hl. m. Prahy,
  • optimalizaci městské infrastruktury s ohledem na zlepšení životního prostředí hl. m. Prahy,
  • výstavbu protipovodňových opatření hl. m. Prahy.

2. Oblast životního prostředí se zaměřením na:

  • posuzování rozvoje vodohospodářské infrastruktury z hlediska životního prostředí,
  • přestavbu a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově s cílem splnění limitů Evropské unie na kvalitu vypouštěných vod,
  • péči o zásobování pitnou vodou na území hl. m. Prahy a souvisejících tocích a odvod znečištěné vody.