Členka Rady hl. m. Prahy pro oblast sociálních věcí, bydlení a zdravotnictví

 

1. Oblast sociální politiky se zaměřením na:

 • činnosti spojené se správou a rozvojem sítě sociálních služeb pro občany hl. m. Prahy,
 • grantovou a dotační politiku v oblasti sociálních služeb,
 • grantovou politiku v oblasti rodinné politiky,
 • činnosti a rozvoj služeb v oblasti péče o rodinu,
 • činnosti a rozvoj návazných či doplňujících služeb a projektů v oblasti sociální politiky,
 • činnost a rozvoj sociálních a návazných služeb zřizovaných hl. m. Prahou,
 • spolupráci s organizacemi zřizovanými církvemi, náboženskými společnostmi, spolky a dalšími neziskovými organizacemi v sociální oblasti,
 • spolupráci s městskými částmi hl. m. Prahy v oblasti sociální politiky,
 • činnosti zaměřené na řešení specifických sociálních problémů osob žijících na území hl. m. Prahy.

2. Oblast bydlení se zaměřením na:

 • spolupráci na koncepci bytové politiky hl. m. Prahy vč. podpory dostupnosti bydlení a bytové výstavby,
 • správu a údržbu bytového fondu ve vlastnictví hl. m. Prahy,
 • zajištění bytů pro sociální účely,
 • záměry městských částí hl. m. Prahy v oblasti bytové politiky,
 • spolupráci se státními organizacemi v oblasti bytové výstavby,
 • transformaci bytového fondu.

3. Oblast zdravotnictví se zaměřením na:

 • grantovou politiku v oblasti zdravotnictví,
 • podporu zajištění lékařských služeb první pomoci, pohotovostní stomatologické služby, sítě pohotovostních lékáren,
 • podporu poskytovatelů zdravotních služeb a projektů v oblasti zdravotnictví na území hl. m. Prahy,
 • spolupráci s organizacemi zřizovaných církvemi, náboženskými společnostmi, spolky a dalšími neziskovými organizacemi v oblasti zdravotnictví,
 • činnost a rozvoj zdravotních služeb zřizovaných hl. m. Prahou,
 • činnost Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy a zajištění provázanosti činností integrovaného záchranného systému.

4. Oblast pohřebnictví se zaměřením na:

 • činnost a rozvoj služeb hl. m. Prahy v oblasti pohřebnictví,
 • péči o válečné hroby ve vlastnictví hl. m. Prahy, popř. podporu dalších subjektů, které zajišťuji tuto péči.