Členka Rady hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí a klimatického plánu

 

1. Oblast životního prostředí se zaměřením na:

 • ekologickou a klimatickou politiku hl. m. Prahy v rámci trvale udržitelného rozvoje,
 • grantovou politiku v oblasti životního prostředí,
 • informovanost obyvatel o aktuálním stavu všech složek životního prostředí,
 • efektivní správu a rozvoj ploch městské zeleně v kompetenci hl. m. Prahy,
 • ekologickou výchovu a vzdělání,
 • rozšiřování systému ekologického sběru, třídění a zpracování odpadu,
 • zajištění povinností hl. m. Prahy v samostatné působnosti při vyhodnocování dopadů na životní prostředí,
 • zemědělství a šetrné hospodaření na zemědělské půdě.

2. Oblast klimatického plánu se zaměřením na:

 • naplňování závazků klimatického plánu ve spolupráci s gesčními radními,
 • pravidelnou aktualizaci klimatického plánu.

3. Oblast volnočasových aktivit se zaměřením na:

 • fungování Zoologické zahrady hl. m. Prahy a Botanické zahrady hl. m. Prahy.