Osobní údaje:

Datum a místo narození: 19. 10. 1959 v Hradci Králové

Vzdělání:
Vysoká škola ekonomická, Praha

Zaměstnání:
Specializace - manažerská ekonomika a finanční řízení velkých či holdingových společností. Od 90. let se zabývá především problematikou městské hromadné dopravy v Praze, jejím zapojením do systému Pražské integrované dopravy a jejím působením na území hl. m.  Prahy a na přilehlých územích Středočeského kraje.

Politická příslušnost: TOP 09, Praha
listopad 2010 – zastupitel hl. m. Prahy

Zájmy:
Příroda, turistika, odstraňování bariér

Proč jsem vstoupil do pražské komunální politiky:
S úmyslem využít své praktické zkušenosti pro zlepšení stavu pražské hromadné dopravy a dopravy v Praze vůbec.  Dopravu, hromadnou i individuální, neúměrně ovlivňuje zatížení páteřních komunikací kamionovou dopravou. Východisko z této situace vidím v urychleném dokončení a zprovoznění Pražského okruhu v celé jeho délce, což bude mít významný vliv na plynulost veškeré dopravy v hlavním městě.