Člen Rady hl. m. Prahy pro oblast kultury, cestovního ruchu, památkové péče, výstavnictví a péče o zvířata (animal welfare)

 

1. Oblast kultury se zaměřením na:

 • podporu vybraných kulturních projektů, systém jejich podpor a vytváření nových kulturních projektů,
 • spolupráci s kulturními institucemi působícími v hl. m. Praze s cílem zabezpečit kulturní rozvoj hl. m. Prahy,
 • organizaci kulturních styků s městy a obcemi v České republice i v zahraničí,
 • spolupráci s městskými částmi hl. m. Prahy v oblasti kultury.

2. Oblast církví a náboženských společností se zaměřením na:

 • spolupráci hl. m. Prahy a městských částí hl. m. Prahy s církvemi a náboženskými společnostmi,
 • zajišťování potřeb církví.

3. Oblast národnostních menšin se zaměřením na:

 • spolupráci se spolky národnostních menšin, organizacemi a institucemi, zabývajícími se aktivitami v oblasti národnostních menšin,
 • integraci cizinců a romskou problematiku.

4. Oblast cestovního ruchu se zaměřením na:

 • podporu zahraniční turistiky,
 • podporu kongresové turistiky.

5. Oblast výstavnictví se zaměřením na:

 • koncepci výstavnictví na území hl. m. Prahy.

6. Oblast památkové péče se zaměřením na:

 • správu a rozvoj Pražské památkové rezervace a památkově chráněných objektů na území hl. m. Prahy,
 • podporu subjektů pečujících o památkově chráněné objekty,
 • údržbu církevních památek.

7. Oblast péče o zvířata (animal welfare) se zaměřením na:

 • fungování Záchranné stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy,
 • fungování Útulků pro opuštěná zvířata Městské policie hl. m. Prahy.