Člen Rady hl. m. Prahy pro oblast školství, sportu a volného času

 

1. Oblast školství se zaměřením na:

  • rozvoj školství včetně školství alternativního,
  • sledování a hodnocení kvality vzdělávání,
  • činnost v oblasti správy a rozvoje předškolních a školních zařízení,
  • informovanost obyvatelstva o organizaci vzdělávacího systému v oblasti samosprávy,
  • záměry městských částí hl. m. Prahy v oblasti školství,
  • podporu sportu ve školách.

2. Oblast sportu se zaměřením na:

  • činnosti na úseku tělovýchovy a sportu a spolupráci s věcně příslušnými institucemi a spolky,
  • grantovou politiku v oblasti sportu,
  • přímé investice do oblasti sportu.

3. Oblast volnočasových aktivit se zaměřením na:

  • spolupráci s organizacemi mládeže, organizacemi a spolky, která se zabývají péčí o mládež, zejména v oblasti volného času mládeže.