Člen Rady hl. m. Prahy pro oblast dopravy

 

1. Oblast dopravy se zaměřením na:

 • výstavbu, rozvoj a údržbu dopravní infrastruktury hl. m. Prahy,
 • rozvoj hlavního uličního systému pro individuální dopravu,
 • koordinaci a řízení dopravních systémů a procesů,
 • řešení dopravy v klidu na území hl. m. Prahy (zejména otázky parkovacích zón),
 • rozvoj individuální cyklistické dopravy, výstavbu cyklostezek, vyznačování cyklotras, zřizování a podporu zařízení k individuální cyklodopravě (např. půjčoven kol apod.),
 • rozvoj sítě městské hromadné dopravy, pražské integrované dopravy,
 • spolupráci jednotlivých dopravců v hl. m. Praze a pražské aglomeraci,
 • koordinaci a rozvoj spolupráce v oblasti hromadné dopravy s městskými částmi hl. m. Prahy,
 • spolupráci na řešení národních a mezinárodních projektů strategie rozvoje měst v oblasti hromadné dopravy,
 • řešení problematiky bezbariérovosti a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích (BESIP),
 • problematiku taxislužby.