Člen Rady hl. m. Prahy pro oblast financí a rozpočtu

 

1. Oblast finanční politiky se zaměřením na:

 • návrh sestavy rozpočtů a vyúčtování výsledků hospodaření,
 • sledování plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu a navrhování opatření k zabezpečení rozpočtové rovnováhy v průběhu fiskálního roku,
 • sledování a vyhodnocování efektivity finančních prostředků vynakládaných z rozpočtu hl. m. Prahy,
 • kontakt s finančními institucemi při realizaci finančního hospodaření hl. m. Prahy,
 • práci s cizími zdroji v rozpočtu hl. m. Prahy a optimalizaci dluhové služby hl. m. Prahy vč. spolupráce na ratingovém hodnocení hl. m. Prahy,
 • jednání se státními institucemi o jejich finanční spoluúčasti na činnostech a projektech realizovaných hl. m. Prahou,
 • vymezení finančních vztahů mezi hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy,
 • přípravu střednědobého výhledu rozpočtu hl. m. Prahy,
 • návrhy způsobu financování investičních záměrů hl. m. Prahy,
 • spolupráci při zadání a vyhodnocení výsledků přezkumu hospodaření hl. m. Prahy.

2. Oblast výstavnictví se zaměřením na:

 • koordinaci využití majetku hl. m. Prahy v areálu Výstaviště Praha.

3. Oblast správy majetku se zaměřením na:

 • koordinaci využití majetku hl. m. Prahy v areálu Pražské tržnice v Holešovicích.