Člen Rady hl. m. Prahy pro oblast bydlení a transparentnosti

 

1. Oblast bydlení se zaměřením na:

  • spolupráci na koncepci bytové politiky hl. m. Prahy vč. podpory dostupnosti bydlení a bytové výstavby,
  • správu a údržbu bytového fondu ve vlastnictví hl. m. Prahy,
  • zajištění bytů pro sociální účely,
  • záměry městských částí hl. m. Prahy v oblasti bytové politiky,
  • spolupráci se státními organizacemi v oblasti bytové výstavby,
  • transformaci bytového fondu.

2. Oblast protikorupčních opatření se zaměřením na:

  • přípravu protikorupční strategie hl. m. Prahy, koordinaci přípravy a realizace protikorupční politiky a konkrétních protikorupčních opatření v působnosti orgánů hl. m. Prahy,
  • koordinaci a kontrolu vyřizování stížností adresovaných orgánům hl. m. Prahy, upozorňujících na možné korupční jednání.

3. Oblast transparentnosti se zaměřením na:

  • rozvoj otevřených dat,
  • občanskou participaci.