Členka Rady hl. m. Prahy pro oblast legislativy, veřejné správy a podpory bydlení

 

1. Oblast legislativy a práva se zaměřením na:

  • posuzování návrhů zákonů, které se dotýkají hl. m. Prahy, a vnitřních předpisů orgánů hl. m. Prahy,
  • předklad návrhů zákonů do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,
  • vztahy hl. m. Prahy k soudům a státním zastupitelstvím.

2. Oblast veřejné správy se zaměřením na:

  • rozdělení působnosti mezi hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy na základě Statutu hl. m. Prahy,
  • vztahy mezi hl. m. Prahou a orgány státní správy v přenesené působnosti.

3. Oblast bydlení se zaměřením na:

  • spolupráci na koncepci bytové politiky hl. m. Prahy vč. podpory dostupnosti bydlení a bytové výstavby,
  • dostupné družstevní bydlení,
  • problematiku poskytování krátkodobých ubytovacích služeb a jeho dopadů na dostupnost bydlení.