Členka Rady hl. m. Prahy pro oblast kultury, výstavnictví a cestovního ruchu

 

1. Oblast kultury se zaměřením na:

 • podporu vybraných kulturních projektů, systém jejich podpor a vytváření nových kulturních projektů,
 • spolupráci s kulturními institucemi působícími v hl. m. Praze s cílem zabezpečit kulturní rozvoj hl. m. Prahy,
 • organizaci kulturních styků s městy a obcemi v České republice i v zahraničí,
 • spolupráci s městskými částmi hl. m. Prahy v oblasti kultury.

2. Oblast církví a náboženských společností se zaměřením na:

 • spolupráci hl. m. Prahy a městských částí hl. m. Prahy s církvemi a náboženskými společnostmi,
 • zajišťování potřeb církví.

3. Oblast výstavnictví se zaměřením na:

 • koncepci výstavnictví na území hl. m. Prahy.

4. Oblast cestovního ruchu se zaměřením na:

 • podporu zahraniční turistiky,
 • podporu kongresové turistiky.

5. Oblast národnostních menšin se zaměřením na:

 • spolupráci se spolky národnostních menšin, organizacemi a institucemi, zabývajícími se aktivitami v oblasti národnostních menšin,
 • integraci cizinců a romskou problematiku.