Školství a evropské fondy


1. Oblast školství se zaměřením na:

  • rozvoj školství včetně školství alternativního,
  • sledování a hodnocení kvality vzdělávání,
  • činnost v oblasti správy a rozvoje předškolních a školních zařízení,
  • informovanost obyvatelstva o organizaci vzdělávacího systému v oblasti samosprávy,
  • záměry městských částí hl. m. Prahy v oblasti školství,
  • podporu sportu ve školách.


2. Oblast evropských fondů se zaměřením na:

  • úspěšné dokončení implementace pražských operačních programů v programovém období Evropské unie 2007-2013,
  • zajištění úspěšného čerpání dotací z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu v rámci multifondového Operačního programu Praha – pól růstu v programovém období Evropské unie 2014-2020,
  • aktivní vyhledávání možností pro získávání evropských dotací z jiných dotačních titulů Evropské unie pro hl. m. Prahu,
  • přípravu čerpání finančních prostředků Evropské unie v období po roce 2021.