Kultura, památková péče, výstavnictví a cestovní ruch


1. Oblast kultury se zaměřením na:

 • podporu vybraných kulturních projektů, systém jejich podpor a vytváření nových kulturních projektů,
 • spolupráci s kulturními institucemi působícími v hl. m. Praze s cílem zabezpečit kulturní rozvoj města,
 • organizaci kulturních styků s městy a obcemi v České republice i v zahraničí,
 • spolupráci s městskými částmi hl. m. Prahy v oblasti kultury.


2. Oblast památkové péče se zaměřením na:

 • správu a rozvoj Pražské památkové rezervace a památkově chráněných objektů na území hl. m. Prahy,
 • podporu subjektů pečujících o památkově chráněné objekty.


3. Oblast církví a náboženských společností se zaměřením na:

 • spolupráci hl. m. Prahy a městských částí hl. m. Prahy s církvemi a náboženskými společnostmi,
 • zajišťování potřeb církví a údržbu církevních památek.


4. Oblast výstavnictví se zaměřením na:

 • koordinaci využití majetku hl. m. Prahy v areálu Výstaviště v  Holešovicích a Kongresového centra Praha a dlouhodobou koncepci rozvoje výstavního areálu v Letňanech.


5. Oblast cestovního ruchu se zaměřením na:

 • podporu zahraniční turistiky,
 • podporu kongresové turistiky.


6. Oblast národnostních menšin se zaměřením na:

 • spolupráci se spolky národnostních menšin, organizacemi a institucemi, zabývajícími se aktivitami v oblasti národnostních menšin,
 • integraci cizinců a romskou problematiku.