Člen Rady hl. m. Prahy pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání

 

1. Oblast školství se zaměřením na:

 • rozvoj školství včetně školství alternativního,
 • sledování a hodnocení kvality vzdělávání,
 • činnost v oblasti správy a rozvoje předškolních a školních zařízení,
 • informovanost obyvatelstva o organizaci vzdělávacího systému v oblasti samosprávy,
 • záměry městských částí hl. m. Prahy v oblasti školství,
 • podporu sportu ve školách.

2. Oblast sportu se zaměřením na:

 • činnosti na úseku tělovýchovy a sportu a spolupráci s věcně příslušnými institucemi a spolky,
 • grantovou politiku v oblasti sportu,
 • přímé investice do oblasti sportu.

3. Oblast volnočasových aktivit se zaměřením na:

 • spolupráci s organizacemi mládeže, organizacemi a spolky, která se zabývají péčí o mládež, zejména v oblasti volného času mládeže.

4. Oblast vědy, výzkumu a inovací se zaměřením na:

 • problematiku podpory vědecko-výzkumných institucí,
 • spolupráci se státními subjekty, občanskými strukturami, univerzitami a vysokými školami v otázkách vědy a výzkumu,
 • podporu rozvoje inovačních technologií.

5. Oblast podpory podnikání se zaměřením na:

 • podporu malého a středního podnikání.