Člen Rady hl. m. Prahy pro oblast ICT, Smart City, vědy, výzkumu a inovací

 

1. Oblast informatiky se zaměřením na:

  • eGovernment (poskytování veřejných služeb on-line prostředky),
  • provoz a rozvoj infrastruktury potřebné pro zajištění elektronických služeb hl. m. Prahy včetně rozvoje partnerství s privátní sférou v této oblasti,
  • koordinaci projektů v návaznosti na strategické cíle hl. m. Prahy pro oblast informatiky.

2. Oblast Smart City se zaměřením na:

  • rozvoj a prezentaci konceptu Smart Prague.

3. Oblast vědy, výzkumu a inovací se zaměřením na:

  • problematiku podpory vědecko-výzkumných institucí,
  • spolupráci se státními subjekty, občanskými strukturami, univerzitami a vysokými školami v otázkách vědy a výzkumu,
  • podporu rozvoje inovačních technologií,
  • implementaci a aktualizaci krajské RIS3 strategie.