Komise Rady hl. m. Prahy pro protidrogovou politiku

Celkový počet: 18
Jméno Funkce Klub / nominace  
Mgr. Milena Johnová předsedkyně PRAHA SOBĚ zastupitel
mjr.JUDr. Jaromír Badin člen externista
Ing. Květuše Čelikovská členka zaměstnanec
Daniel Dárek člen zaměstnanec
PhDr. Ivan Douda člen externista
PharmDr. Petr Fifka člen ODS zastupitel
Mgr. Vojtěch Janouškovec, DiS člen externista
MUDr. Hana Karbanová členka externista
PaedDr. Miroslav Luczka člen externista
Mgr. Ondřej Počarovský člen TOP 09 externista
MUDr. Petr Popov, MHA člen externista
PaedDr. Martina Richterová-Těmínová členka externista
Lenka Vedralová členka ANO externista
Mgr. Radka Vetešníková členka externista
Robert Veverka člen Piráti externista
Mgr. Kateřina Šindlerová tajemnice zaměstnanec
Mgr. Jana Havlíková stálý host zaměstnanec
Pavel Novák stálý host externista
Ing. Monika Puchelová stálý host zaměstnanec