27. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 25.5.2017 (Portál hlavního města Prahy)

27. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 25.5.2017

Celkový počet: 43
Na stránce:
Bod Název Předkladatel Odkaz na .wmv soubor ke stažení
. Zahájení 1. dne 26. řádného jednání ZHMP a jednání o programu primátorka hl.m. Prahy Stáhnout
. Pravidelný bod v pevném čase 12,30 - 13,15 Návrhy, připomínky a podněty občanů hl.m. Prahy 0 Stáhnout
. Pravidelný bod v pevném čase 13,15 - 14,00 Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP 0 Stáhnout
1 k volbě přísedících Městského soudu v Praze primátorka hl.m. Prahy Stáhnout
2 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů (novela zákona o ochraně ovzduší) primátorka hl.m. Prahy Stáhnout
3 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Praha 6 v působnosti odboru SVC MHMP náměstek primátorky Dolínek Stáhnout
4 k návrhu na uzavření dodatků č.1 k Veřejnoprávním dotačním smlouvám s Tělocvičnou jednotou Kobylisy, z.s., FK Slavoj Vyšehrad s.r.o., Tělovýchovnou jednotou Tempo Praha a Sportovním klubem Motorlet Praha, spolek náměstek primátorky Dolínek Stáhnout
5.I k návrhu na přidělení mimořádné finanční podpory Českému svazu kanoistů, z.s. náměstek primátorky Dolínek Stáhnout
5.II k návrhu na úplatné nabytí částí pozemků parc. č. 1368/19, parc. č. 1368/17, parc. č. 1368/15 a pozemku parc. č. 1368/18, v k.ú. Běchovice, za účelem majetkoprávního vypořádání stavby „Cyklo Běchovice - Horní Počernice“ náměstek primátorky Dolínek Stáhnout
5.III k návrhu na schválení Memoranda o společné spolupráci při přípravě stavby č. 511 Pražského okruhu náměstek primátorky Dolínek Stáhnout
5.IV k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 04 - Školství, mládež, sport a poskytnutí účelové neinvestiční dotace Městské části Praha 1 na rok 2017 náměstek primátorky Dolínek Stáhnout
6.I k návrhu na rozšíření účelu investiční dotace poskytnuté městské části Praha - Libuš z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2016 a ponechané k využití ke stejnému účelu v roce 2017 náměstkyně primátorky Kislingerová Stáhnout
6.II k návrhu na rozšíření účelu investiční dotace poskytnuté městské části Praha - Koloděje z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2017 náměstkyně primátorky Kislingerová Stáhnout
7 k návrhu na změnu účelu části dotace poskytnuté MČ Praha 2 v roce 2016 z finančních prostředků obdržených jako odvod z loterií dle § 41i odst. 1 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011 Sb. náměstkyně primátorky Kislingerová Stáhnout
8 k návrhu na změnu charakteru účelové investiční dotace poskytnuté v roce 2017 z rozpočtu hl. m. Praha MČ Praha - Nedvězí náměstkyně primátorky Kislingerová Stáhnout
9 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha - Čakovice z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 náměstkyně primátorky Kislingerová Stáhnout
10 k návrhu zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 6 +USB flash disk náměstkyně primátorky Kolínská Stáhnout
11.I k návrhu na pořízení změny vlny 10 ÚP SÚ hl.m. Prahy pro podnět č. 511 (MČ Praha 5, MČ Praha - Velká Chuchle rozvoj komplexu barrandovských ateliérů) +USB flash disk náměstkyně primátorky Kolínská Stáhnout
11.II k návrhu na pořízení změny vlny 10 ÚP SÚ hl.m. Prahy pro podnět č. 348 (MČ Praha 8 přeskupení funkčních ploch - revitalizace Rohanského ostrova - Rohan City) +USB flash disk náměstkyně primátorky Kolínská Stáhnout
11.III k návrhu zadání celoměstsky významné změny V ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 5 +USB flash disk náměstkyně primátorky Kolínská Stáhnout
Celkový počet: 43
Na stránce: