30. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 2.11.2017 (Portál hlavního města Prahy)

30. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 2.11.2017

Celkový počet: 80
Na stránce:
Bod Název Předkladatel Odkaz na .wmv soubor ke stažení
. Zahájení 1. dne 30. řádného jednání ZHMP a jednání o programu primátorka hl.m. Prahy Stáhnout
. Zahájení 1. dne 26. řádného jednání ZHMP a jednání o programu NESLYSICI 0 Stáhnout
. Pravidelný bod v pevném čase 12,30 - 13,15 Návrhy, připomínky a podněty občanů hl.m. Prahy 0 Stáhnout
. Pravidelný bod v pevném čase 12,30 - 13,15 Návrhy, připomínky a podněty občanů hl.m. Prahy NESLYSICI 0 Stáhnout
. Pravidelný bod v pevném čase 13,15 - 14,00 Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP 0 Stáhnout
. Pravidelný bod v pevném čase 13,15 - 14,00 Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP NESLYSICI 0 Stáhnout
1 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Muzeum hlavního města Prhy, se sídlem Praha 1, Kožná 1 a k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření správy věci z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 1 (pozemek v k.ú. Nové Město) radní Grabein Procházka Stáhnout
2 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření správy věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městským částem Praha 5, Praha 6, Praha 12, Praha - Dolní Chabry, Praha - Zbraslav, Praha - Ďáblice, Praha - Lochkov, Praha - Slivenec, Praha - Velká Chuchle a odejmutí správy svěřených věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městským částem Praha 13, Praha 14 MČ Praha 5 (pozemky v k.ú. Košíře) MČ Praha 6 (pozemky v k.ú. Liboc) MČ Praha 12 (pozemky v k.ú. Modřany) MČ Praha - Dolní Chabry (pozemek v k.ú. Dolní Chabry) MČ Praha - Zbraslav (pozemky v k.ú. Lahovice) MČ Praha - Ďáblice (pozemky v k.ú. Ďáblice) MČ Praha - Lochkov (pozemek v k.ú. Lochkov) MČ Praha - Slivenec (pozemky v k.ú. Slivenec) MČ Praha - Velká Chuchle (pozemky v k.ú. Velká Chuchle) MČ Praha 13 (pozemek v k.ú. Třebonice) MČ Praha 14 (pozemek v k.ú. Kyje) radní Grabein Procházka Stáhnout
3 - 4 k návrhu na uznání vlastnického práva k pozemku parc. č. 1625 v k.ú. Michle radní Grabein Procházka Stáhnout
5 a 9.I - 9.II k návrhu vypořádání práva stavby na pozemcích parc. č. 2410/1 a 2410/2 v k. ú. Braník radní Grabein Procházka Stáhnout
6.I - 6.III k návrhu směny pozemku parc. č. 120 o výměře 909 m2 v k.ú. Troja, ve vlastnictví fyzické osoby za část pozemku parc. č. 1673/2 o výměře 203 m2 a pozemek parc. č. 1300 o výměře 185 m2, jehož součástí je stavba č.e. 55, v k.ú. Troja, ve vlastnictví hl.m. Prahy radní Grabein Procházka Stáhnout
7.I - 7.XXII k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Kunratice z vlastnictví právnické osoby do vlastnictví hl.m. Prahy radní Grabein Procházka Stáhnout
8.I - 8.XVI k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 827/243 ost. plocha,ost. komunikace o výměře 146 m2 v k.ú. Bohnice, p.č. 1494/3 ost. plocha,silnice o výměře 74 m2 v k. ú. Dolní Chabry, p.č. 2747/62 ost. plocha,ost. komunikace o výměře 30 m2 v k. ú. Hostivař, p.č. 4789/22 ost. plocha,ost. komunikace o výměře 320 m2 v k. ú. Modřany, p.č. 4789/23 ost. plocha,zeleň o výměře 8 m2 v k. ú. Modřany, p.č. 4789/25 ost. plocha,ost. komunikace o výměře 663 m2 v k. ú. Modřany, p.č. 4789/28 ost. plocha,zeleň o výměře 25 m2 v k. ú. Modřany, p.č. 4789/29 ost. plocha,zeleň o výměře 1242 m2 v k. ú. Modřany, p.č. 4789/30 ost. plocha,zeleň o výměře 50 m2 v k. ú. Modřany,p.č. 1464 ost. plocha,jiná plocha o výměře 74 m2 v k.ú. Podolí,p.č. 336/2 ost. plocha,zeleň o výměře 126 m2 v k.ú. Radotín, p.č. 2244/35 ost. plocha,ost. komunikace o výměře 21 m2 v k. ú. Strašnice,p.č. 2244/223 ost. plocha,jiná plocha o výměře 47 m2 v k. ú. Strašnice, p.č. 2244/228 ost. plocha,zeleň o výměře 19 m2 v k. ú. Strašnice a p.č. 5790 ost. plocha,jiná plocha o výměře 14 m2 v k. ú. Záběhlice z vlastnictví ČR - právo hospodaření s majetkem státu České energetické závody, státní podnik "v likvidaci", do vlastnictví hlavního města Prahy radní Grabein Procházka Stáhnout
9.III - 9.XXIII k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 448 o výměře 17 m2 k.ú. Březiněves radní Grabein Procházka Stáhnout
9.XXIV k návrhu nepeněžitého vkladu do základního kapitálu Dopravního podniku hl. m . Prahy, akciová společnost, IČO: 00005886, se sídlem Sokolovská 217/42, Praha 9, v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 písm. l), zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze radní Grabein Procházka Stáhnout
10.I k návrhu na pořízení změny vlny 11 ÚP SÚ hl.m. Prahy pro podnět č. 451 (MČ Praha 8; výstavba rodinných domů, občanského vybavení, sportovních ploch) +USB flash disk náměstkyně primátorky Kolínská Stáhnout
10.II k návrhu na pořízení změn vlny 11 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 1 +USB flash disk PŘERUŠEN náměstkyně primátorky Kolínská Stáhnout
10.III k návrhu na pořízení změn vlny 11 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 2 +USB flash disk náměstkyně primátorky Kolínská Stáhnout
10.IV k návrhu na pořízení změn vlny 11 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 3 +USB flash disk náměstkyně primátorky Kolínská Stáhnout
10.V k návrhu na pořízení změn vlny 11 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 5 +USB flash disk náměstkyně primátorky Kolínská Stáhnout
Celkový počet: 80
Na stránce: