32. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 14.12.2017 (Portál hlavního města Prahy)

32. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 14.12.2017

Celkový počet: 52
Na stránce:
Bod Název Předkladatel Odkaz na .wmv soubor ke stažení
. Zahájení 32. řádného jednání ZHMP, Složení slibu člena Zastupitelstva hlavního města Prahy Viktora Mahrika a jednání o programu primátorka hl.m. Prahy Stáhnout
. Zahájení 32. řádného jednání ZHMP, Složení slibu člena Zastupitelstva hlavního města Prahy Viktora Mahrika a jednání o programu NESLYŠÍCÍ primátorka hl.m. Prahy Stáhnout
. Pravidelný bod v pevném čase 12,30 - 13,15 Návrhy, připomínky a podněty občanů hl.m. Prahy 0 Stáhnout
. Pravidelný bod v pevném čase 12,30 - 13,15 Návrhy, připomínky a podněty občanů hl.m. Prahy NESLYŠÍCÍ 0 Stáhnout
. Pravidelný bod v pevném čase 13,15 - 14,00 Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP 0 Stáhnout
. Pravidelný bod v pevném čase 13,15 - 14,00 Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP NESLYŠÍCÍ 0 Stáhnout
1 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. hl.m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů primátorka hl.m. Prahy Stáhnout
2.I k návrhu na stanovení pravidel pro odměňování členů Zastupitelstva hlavního města Prahy a dalších nároků vyplývajících ze zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů primátorka hl.m. Prahy Stáhnout
2.II k návrhu na poskytnutí finančních prostředků z rezervy Smart Cities na rok 2017 na splufinancování projektů Smart Cities, realizovaných městskými částmi hl. m. Prahy primátorka hl.m. Prahy Stáhnout
3. - 7. ke schválení projektu ve výzvě č. 15 Operačního programu Praha - pól růstu ČR radní Ropková Stáhnout
8.I - 8.IV k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná škola sociálně právní, se sídlem Jasmínová 3166/37A, 106 00 Praha 10 radní Ropková Stáhnout
9 k mimořádné události - zborcení lávky pro pěší v Praze Troji náměstek primátorky Dolínek Stáhnout
10 k návrhu na uzavření dodatku k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace s příjemcem dotace LTC 2005 s.r.o. náměstek primátorky Dolínek Stáhnout
11 k návrhu dodatku č. 1 k Dohodě o integraci vlaků provozovaných v závazku veřejné služby na území hl. m. Prahy a Středočeského kraje a o obecném postupu zapojení vlaků dálkové a regionální dopravy do Pražské integrované dopravy v budoucnu do společného integrovaného systému Prahy a Středočeského kraje náměstek primátorky Dolínek Stáhnout
12 k návrhu na uzavření dodatků k Veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí účelové dotace náměstek primátorky Dolínek Stáhnout
13 k návrhu na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti kraje veřejnou drážní osobní dopravou náměstek primátorky Dolínek Stáhnout
14 k návrhu na schválení výpovědi Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace - víceletého grantu č. DOT/64/01/004649/2016 ze dne 25. 4. 2016 náměstek primátorky Dolínek Stáhnout
15.I k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 1604 v k.ú. Troja do vlastnictví hlavního města Prahy pro realizaci záměru "Revitalizace veřejného prostoru Troja - Vodácká" náměstek primátorky Dolínek Stáhnout
15.II k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Troja do vlastnictví hlavního města Prahy pro realizaci záměru "Revitalizace veřejného prostoru Troja - Vodácká" náměstek primátorky Dolínek Stáhnout
16.I k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace hl.m. Prahy Dům dětí a mládeže Jižní Město v působnosti odboru SVC MHMP náměstek primátorky Dolínek Stáhnout
Celkový počet: 52
Na stránce: