34. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 22.2.2018 (Portál hlavního města Prahy)

34. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 22.2.2018

Celkový počet: 53
Na stránce:
Bod Název Předkladatel Odkaz na .wmv soubor ke stažení
. Zahájení 34. řádného jednání ZHMP, Složení slibu člena Zastupitelstva hlavního města Prahy Viktora Mahrika a jednání o programu primátorka hl.m. Prahy Stáhnout
. Zahájení 34. řádného jednání ZHMP, Složení slibu člena Zastupitelstva hlavního města Prahy Viktora Mahrika a jednání o programu NESLYŠÍCÍ primátorka hl.m. Prahy Stáhnout
. Pravidelný bod v pevném čase 12,30 - 13,15 Návrhy, připomínky a podněty občanů hl.m. Prahy 0 Stáhnout
. Pravidelný bod v pevném čase 12,30 - 13,15 Návrhy, připomínky a podněty občanů hl.m. Prahy NESLYŠÍCÍ 0 Stáhnout
. Pravidelný bod v pevném čase 13,15 - 14,00 Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP 0 Stáhnout
. Pravidelný bod v pevném čase 13,15 - 14,00 Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP NESLYŠÍCÍ 0 Stáhnout
1a k problematice taxislužeb na území hl.m. Prahy vs. Uber člen ZHMP Ing. Jiří Nouza Stáhnout
1 k pozastavení výkonu usnesení Rady HMP č. 203 ze dne 6. 2. 2018 primátorkou hl. m. Prahy primátorka hl.m. Prahy Stáhnout
2.II k volbě přísedících Městského soudu v Praze primátorka hl.m. Prahy Stáhnout
2.II k záměru odboru INF MHMP na realizaci veřejné zakázky "Bezpečné síťové prostředí" primátorka hl.m. Prahy Stáhnout
3 k návrhu na přidělení partnerství hl. m. Prahy při pořádání sportovních akcí náměstek primátorky Dolínek Stáhnout
4.I k návrhu na přidělení jednoletých grantů na rok 2018 a víceletých grantů na období let 2018 - 2020 v programech II.A/1., II.A/2., II.B., II.C., III.A.1., III.B.1., III.C.1., IV.A., IV.B. a IV.C v oblasti sportu náměstek primátorky Dolínek Stáhnout
4.II k přidělení mimořádných finančních prostředků v oblasti sportu a tělovýchovy na rok 2018 pro Městskou část Praha - Vinoř na projektovou dokumentaci krytého zimního stadionu náměstek primátorky Dolínek Stáhnout
4.III k návrhu na přidělení grantů v oblasti volného času dětí a mládeže na rok 2018 náměstek primátorky Dolínek Stáhnout
4.IV k návrhu na úpravu rozpočtu MHMP - RFD SK v kapitole 03 - Doprava na zajištění financování obnovy, dodávek a údržby telematické infrastruktury náměstek primátorky Dolínek Stáhnout
4.V k návrhu na převod nevyčerpaných finančních prostředků k 31.12.2017 do rozpočtu kapitálových výdajů vlastního hlavního města Prahy na r.2018 za strategické investice a fond Rozvoje dostupného bydlení na území hl.m.Prahy pro OSI MHMP (ÚČOV, etapa 0001-Nová vodní linka a jednotlivé stavby Městského okruhu v úseku Malovanka-Pelc/Tyrolka) náměstek primátorky Dolínek Stáhnout
5.I - 5.III k rozhodnutí Ministerstva kultury ve věci řízení o prohlášení souboru mostních objektů "Libeňský most", překlenujících řeku Vltavu mezi Holešovicemi a Libní v hl. m. Praze, za kulturní památku (není předkladem Rady HMP) náměstek primátorky Dolínek Stáhnout
6 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha - Nebušice z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 a k úpravě rozpočtu vlastního hl. m. Prahy náměstkyně primátorky Kislingerová Stáhnout
7.I k návrhu záměny zdrojů v rámci schváleného rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2018 náměstkyně primátorky Kislingerová Stáhnout
7.II k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha 11 z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 a k úpravě rozpočtu vl. Hl.m. Prahy náměstkyně primátorky Kislingerová Stáhnout
Celkový počet: 53
Na stránce: