37. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 17.5.2018 (Portál hlavního města Prahy)

37. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 17.5.2018

Celkový počet: 115
Na stránce:
Bod Název Předkladatel Odkaz na .wmv soubor ke stažení
. Zahájení 37. řádného jednání ZHMP a jednání o programu primátorka hl.m. Prahy Stáhnout
. Zahájení 37. řádného jednání ZHMP a jednání o programu NESLYŠÍCÍ primátorka hl.m. Prahy Stáhnout
. Pravidelný bod v pevném čase 12,30 - 13,15Návrhy, připomínky a podněty občanů hl.m. Prahy 0 Stáhnout
. Pravidelný bod v pevném čase 12,30 - 13,15Návrhy, připomínky a podněty občanů hl.m. Prahy NESLYŠÍCÍ 0 Stáhnout
. Pravidelný bod v pevném čase 13,15 - 14,00Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP 0 Stáhnout
. Pravidelný bod v pevném čase 13,15 - 14,00Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP NESLYŠÍCÍ 0 Stáhnout
1 k volbě přísedících Městského soudu v Praze primátorka hl.m. Prahy Stáhnout
2 k návrhu na úpravu rozpočtu výdajů vl. hl. m. Prahy a poskytnutí účelových neinvestičních dotací městským částem hl. m. Prahy na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti v roce 2018 primátorka hl.m. Prahy Stáhnout
3 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 0940 - INF MHMP v r. 2018 primátorka hl.m. Prahy Stáhnout
4 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazné vyhláška č. 55/2000 Sb., kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů primátorka hl.m. Prahy Stáhnout
5 k návrhu obecně závazné vyhlášky o čestném občanství a cenách hlavního města Prahy primátorka hl.m. Prahy Stáhnout
6 k záměru odboru informatiky MHMP na realizaci veřejné zakázky s názvem "Zvýšení spolehlivosti a zabezpečení Městského rádiového systému TETRA hl. m. Prahy - 2. etapa" primátorka hl.m. Prahy Stáhnout
7 k návrhu schválení záměru veřejné zakázky "Revitalizace spodní části Václavského náměstí v úseku Na příkopě - Vodičkova, Praha 1, Nové Město, Václavské nám." primátorka hl.m. Prahy Stáhnout
8 k realizaci pokračování projektu Systémová podpora výuky českého jazyka jako cizího jazyka ve 21 MČ hl. m. Prahy - síť škol radní Ropková Stáhnout
9 k návrhu schválení originárního nabytí vlastnického práva k nemovitostem do majetku hl. m. Prahy na základě veřejné zakázky "stavba č. 43010 VOŠ a SPŠ stavební, Dušní, P1 - výstavba tělocvičny; zhotovitel" radní Ropková Stáhnout
10 ke schválení realizace projektu s názvem "Komplexní program rozvoje a podpory pražského školství", realizovaného v rámci prioritní osy 3 OP VVV radní Ropková Stáhnout
11 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou neinvestiční účelové individuální dotace ústavu Česká hlava PROJEKT z.ú. na zajištění 11. ročníku Celostátního setkání učňovské mládeže s názvem: Machři roku 2018 radní Ropková Stáhnout
12 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou neinvestiční účelové individuální dotace zapsanému spolku Prevence dětem z.s. na realizaci projektu "Bezpečnostní průprava dětí předškolního věku" na rok 2018/2019 radní Ropková Stáhnout
13 ke schválení projektů v rámci 28. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR radní Ropková Stáhnout
14 ke schválení projektů v rámci 29. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR radní Ropková Stáhnout
Celkový počet: 115
Na stránce: