28. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 17.6.2021