39. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy z 8.9.2022