Zastupitelstvo hlavního města Prahy (Portál hlavního města Prahy)

Odstávka datového centra pro evidence smluv a dalších dokumentů

Upozorňujeme, že z důvodu nezbytných prací v datovém centru budou od pátku 22. října (přibližně od 14:00 hodin) vypnuté servery, na kterých jsou provozovány portálové aplikace pro vyhledávání v evidenci smluv a pro prezentaci dokumentů Rady a Zastupitelstva hl. m. Prahy (archiv usnesení rady a zastupitelstva, podklady k jednání zastupitelstva apod.).

 

Předpokládáme, že provoz těchto aplikací bude obnoven z neděle na pondělí, nejpozději v pondělí 25. října v dopoledních hodinách.

 

Děkujeme za pochopení.

 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy

Zastupitelstvo hl. m. Prahy tvoří 65 členů, kteří jsou voleni občany hl. města Prahy v komunálních volbách na 4 roky. Pro volební období 2018 – 2022 jsou zastoupeny tyto strany, hnutí a koalice: Česká pirátská strana, PRAHA SOBĚ, koalice „TOP 09, STAN a KDU-ČSL“, ODS, ANO 2011. Zastupitelstvo zasedá zpravidla jednou měsíčně (příp. podle potřeby i jinak) a jeho zasedání jsou veřejná. Z průběhu zasedání se pořizuje zápis, do kterého má každý občan právo nahlédnout.

 

Zastupitelstvo rozhoduje o významných a zásadních záležitostech týkajících se hlavního města Prahy, např.: předkládá návrhy zákonů poslanecké sněmovně, vydává územně plánovací dokumentaci pro celé území hlavního města, schvaluje po projednání s městskými částmi rozpočet hl. města Prahy, program rozvoje celého města i územních obvodů, vydává obecně závazné vyhlášky, uděluje čestná občanství a ceny hl. m. Prahy. Podrobně veškeré kompetence stanoví § 59 zákona o hlavním městě Praze.

Termínový kalendář jednání Zastupitelstva HMP v roce 2021

Měsíc Termín
leden 21.1.
únor    18.2.
březen 18.3.
duben  22.4.
květen   27.5.
červen 17.6.
září 9.9.
říjen 14.10.
listopad 11.11.
prosinec 16.12.

V případě potřeby pokračuje ZHMP následující den.