Zastupitelstvo hlavního města Prahy

Zastupitelstvo hl. m. Prahy tvoří 65 členů, kteří jsou voleni občany hl. m. Prahy v komunálních volbách na 4 roky. Pro volební období 2022–2026 jsou zastoupeny tyto strany, hnutí a koalice: koalice SPOLU pro Prahu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), ANO 2011, Česká pirátská strana, PRAHA SOBĚ, STAN, SPD. Zastupitelstvo zasedá zpravidla jednou měsíčně (případně podle potřeby), zasedání jsou veřejná. Z průběhu zasedání se pořizuje zápis, do kterého má každý občan právo nahlédnout.

 

Zastupitelstvo rozhoduje o významných a zásadních záležitostech týkajících se hlavního města Prahy, např.: předkládá návrhy zákonů poslanecké sněmovně, vydává územně plánovací dokumentaci pro celé území hlavního města, schvaluje po projednání s městskými částmi rozpočet hlavního města Prahy, program rozvoje celého města i územních obvodů, vydává obecně závazné vyhlášky, uděluje čestná občanství a ceny hlavního města Prahy. Podrobně veškeré kompetence stanoví § 59 zákona o hlavním městě Praze.

Termínový kalendář jednání Zastupitelstva HMP v roce 2024

Měsíc Termín
leden 25. 1.
únor 22. 2.
březen 21. 3.
duben 18. 4
květen 23. 5.
červen 20. 6.
září 12. 9
říjen 24. 10.
listopad 21. 11.
prosinec 12. 12.

V případě potřeby pokračuje ZHMP následující den.