Upozornění pro veřejnost

Veřejnosti bude umožněn vstup do jednacího sálu, do prostoru veřejnosti vždy vyhrazenému. Při příchodu do budovy je nutná dezinfekce rukou a po celou dobu jednání není možné až na výjimky sejmout ochranu dýchacích cest. Každý občan musí na galerii obsadit jedno místo, na kterém setrvá po celou dobu jednání. Pro zajištění dostatečných rozestupů bude omezena kapacita sezení tak, že bude možné využít pouze židle ob sedadlo. Kapacita se tak sníží maximálně na 25 osob. Taktéž nebude veřejnosti umožněno při výstupech dotýkat se připraveného mikrofonu.

Žádáme proto veřejnost, aby v zájmu co největší ochrany zdraví sledovala jednání online.

Děkujeme za pochopení