11. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 14.11.2019 (Portál hlavního města Prahy)