18. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 2.7.2020 (Portál hlavního města Prahy)