1. Ustavující zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 15.11.2018 (Portál hlavního města Prahy)