21. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 12.11.2020 (Portál hlavního města Prahy)