22. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 17.12.2020 (Portál hlavního města Prahy)