4. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 28.2.2019 (Portál hlavního města Prahy)