10. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 11.9.2003 (Portál hlavního města Prahy)