11. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 30.10.2003 (Portál hlavního města Prahy)