16. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 25.3.2004 (Portál hlavního města Prahy)