17. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 29.4.2004 (Portál hlavního města Prahy)