18. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 27.5.2004 (Portál hlavního města Prahy)