19. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 24.6.2004 (Portál hlavního města Prahy)