1. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 28.11.2002 (Portál hlavního města Prahy)