20. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 16.9.2004 (Portál hlavního města Prahy)