21. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 21.10.2004 (Portál hlavního města Prahy)